Jak vyzrát na pojištění proti škodám, které jsou způsobeny zaměstnancem?

Určitě jste už někdy přemýšleli nad tím, jak je to se škodami v zaměstnání. Samozřejmě i na tyto případy je možno se pojistit. Respektive mohou být pojištěni samotní zaměstnanci, přičemž pokud to zajišťuje firma, je možno vše řešit i hromadně a případně za nějakých výhodnějších podmínek. Zaměstnanec může způsobit svému zaměstnavateli poměrně vysoké školy, není tedy rozhodně od věci, aby na to byla sjednána pojistka.

Roli hraje míra zodpovědnosti zaměstnance

V prvé řadě je důležité, abyste si zvážili rizika, která souvisejí s vykonáváním činnosti konkrétního zaměstnance. To je do značné míry dáno mírou zodpovědnosti takového zaměstnance. Obecně samozřejmě platí, že některé vykonávané činnosti představují vyšší míru rizika. Také proto samotné pojišťovny rozlišují mezi různými kategoriemi zaměstnanců. Pro příklad lze použít ERGO pojišťovna, která má trojici kategorií. Základní pojištění je nazváno Standard, přičemž už to nabídne:

  • Široký rozsah pojistné ochrany
  • Nízkou míru spoluúčasti
  • Platnost po celém světě

Kromě uvedené standardní varianty jsou k dispozici rovněž varianty určené pro zaměstnance, kteří řídí služební vozidlo. Varianty pro řidiče jsou typicky samostatné, protože je zde vyšší pravděpodobnost vzniku škodní události. U ERGO pojišťovny jsou to varianty Řidič, a následně také Řidič PLUS zahrnující zaměstnance, kteří používají služební vozidlo také k soukromým účelům.

Jak na sjednání samotné pojistky?

Již v úvodu jsme zmínili, že pojistku si může sjednat jak zaměstnanec, tak ji může sjednat samotný zaměstnavatel. Při sjednání prostřednictvím zaměstnavatele je zde výhoda případné množstevní slevy, pokud se uzavře více pojistek. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli lze sjednat na různé částky, konkrétně u ERGO pojišťovny jsou to sumy od 3 000 000 do 10 000 000 Kč. Vždy tak lze vybrat pojistku, která co nejvíce odpovídá rizikům spojeným s konkrétním zaměstnancem.