Neuplatnili jste daňovou slevu? Zjistěte, jak to napravit

Ve víru pracovního kolotoče můžeme snadno zapomenout uplatnit nárok na daňovou slevu a na dani z příjmu tak zaplatit více, než nám ukládá povinnost. O tuto výhodu však nemusíme přijít, jelikož daň zaplacenou navíc můžeme získat dodatečně zpět.

Daňové slevy

Daňovou povinnost, respektive výši daní lze snížit uplatněním daňových slev a daňových odpočtů. Některé daňové slevy se uplatňují pouze za celý kalendářní rok, jiné měsíčně. Může se stát, že jako zaměstnanec zapomenete během roku uplatnit například daňové zvýhodnění na děti nebo slevu na studenta. Měsíční daňová povinnost je pro vás potom zbytečně vyšší. Pokud vás na to neupozorní ani vaše mzdová účetní, není ještě nic ztraceno a můžete to napravit buď při výpočtu následující měsíční daňové zálohy, v ročním zúčtování daně prováděném vaším zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání.

Pokud na tento „přeplatek“ na dani přijdete při ročním zúčtování daně a zjistíte, že jste v uplynulém roce platil na dani z příjmu fyzických osob zbytečně více v důsledku neuplatnění některé daňové slevy, můžete tak dodatečně učinit. V takovém případě vám váš zaměstnavatel, který provedl roční zúčtování daně, vrátí daňový přeplatek, pokud ovšem neuplynuly dva roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zdaňovací období, ve kterém daňový přeplatek vznikl.

Které slevy můžete uplatnit měsíčně?

Je to hlavně základní sleva na poplatníka, sleva na studenta, na invalidní důchod prvního a druhého stupně, invalidní důchod třetího stupně, průkaz ZTP/P a daňové zvýhodnění na děti. Automaticky vzniká nárok pouze na slevu na poplatníka, v ostatních případech je třeba nárok doložit potvrzením.

Pouze za celý rok lze uplatnit daňovou slevu na manželku nebo manžela a slevu za umístění dítěte v mateřské škole.

Daňové odpočty

Neboli nezdanitelné položky lze uplatnit vždy za celý rok. Ani jednu položku nelze využít ke snížení daňové povinnosti v průběhu roku. Jedná se o dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci, či odčitatelnou položku za darování krve.

Kdy přeplatek obdržíte

Pokud uvědomíte zaměstnavatele rychle, může vám o vrácenou částku daně snížit odvod zálohy na daň z příjmu v dalším měsíci. Když je daňová povinnost za rok narovnána formou ročního zúčtování daně, pak se přeplatek na dani vrací nejpozději se mzdou za březen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.